Các dịch vụ:
* Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Theo quy định tạiLuật luật sư 2006 65/2006/QH11 thì công ty luật được quy định cụ thể như sau:

- Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

- Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

- Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

- Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói


Trách nhiệm: với chế độ bảo hành trọn đời số liệu trong phạm vi dịch vụ đã cung cấp. Dịch vụ kế toán của công ty chúng tôi cam kết sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh/kiểm tra doanh nghiệp. Song song đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trên những sai sót về việc hạch toán, nộp trễ tờ khai. Số tiền phạt do nộp chậm tờ khai, hạch toán sai sẽ do công ty chúng tôi chi trả.

Căn cứ quy định mà Ban biên tập đã trích dẫn trên đây thì công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn về hình thức hoạt động công ty luật. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Luật sư 2006.

Như vậy văn phòng luật sư và công ty luật đều là hình thức tổ chức hành nghề luật sư và có các quyền như nhau được quy định tại Điều 39 như: “Thực hiện dịch vụ pháp lý; Nhận thù lao từ khách hàng; Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư….”

Tuy nhiên giữa hai hình thức này có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Về cơ cấu tổ chức:

Tại Điều 33, 34 Luật luật sư 2012 có quy định:

“Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân… Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ "văn phòng luật sư", không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động”.

“Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu”.

Quy định trên cho thấy văn luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân của. Công ty luật được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Về đại diện theo pháp luật:

Đối với văn phòng luật, Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng. Còn đối với công ty luật, Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật.

Về tên gọi:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 và Khoản 5, Điều 34 Luật luật sư 2012 thì tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”. Trong khi đó, tên của công ty luật phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

phan-biet-van-phong-luat-cong-ty-luat-2

Như vậy khách hàng có thể lựa chọn một công ty luật hay một văn phòng luật sư để thực hiện các dịch vụ pháp lý mà khách hàng cần vì không có sự phân biệt nào về quyền, chức năng hoạt động giữa hai loại hình này. Tuy nhiên trên thực tế các tổ chức hành nghề luật sư cũng thường lựa chọn lĩnh vực hoạt động riêng căn cứ vào thế mạnh của mình như có tổ chức chuyên về tư vấn, về đầu tư, doanh nghiệp, có tổ lại chuyên về tranh tụng (tham gia giải quyết các tranh chấp tại Tòa án)…Do đó, để thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề pháp lý của mình, khách hàng có nhu cầu nên tham khảo kĩ hoạt động của từng tổ chức để lựa chọn cho phù hợp với vụ việc của mình.

Khi mà doanh nghiệp của chính bạn đang muốn việc thành lập công ty Cổ phần,…. của chính mình sao cho doanh nghiệp của chính bạn có thể đăng ký việc thành lập công ty của chính mình sao cho doanh nghiệp của chính bạn có thể đăng ký về việc thành lập công ty của chính mình sao cho doanh nghiệp của chính bạn có thể đăng ký về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp của chính bạn có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp của mình một cách hợp pháp nhất và hôm nay công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về việc thành lập công ty Luật như thế nào được coi là hợp pháp?
Đó là điều kiện mà doanh nghiệp của bạn cần phải đáp ứng trong việc thành lập doanh nghiệp của chính mình, để cho doanh nghiệp của chính bạn có thể tiến hành việc thành lập công ty Luật của mình, thì doanh nghiệp của chính bạn cần phải căn cứ vào các hình thức nhất định thì doanh nghiệp của chính bạn mới có thể thành lập doanh nghiệp của chính mình một cách hợp pháp

Hoàn thuế giá trị gia tăng


Để có thể tiến hành thành lập công ty của bạn là hợp pháp thì doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng được các điều kiện pháp lý nhất định, đó là các điều kiện sau:

Thứ nhất: Công ty của bạn là do ai sáng lập ra việc thành lập ra công ty Luật của chính mình, để có thể tiến hành đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi mà người thành lập ra công ty bạn đã đăng ký tham gia đoàn luật sư của chính công ty bạn

Thứ hai: sau khi mà công ty của bạn xác định được việc đăng ký thành lập ra công ty của chính mình thì công ty Luật cần phải chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

    Một là Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty Luật: mẫu này là do công ty của chính bạn trực tiếp kê khai như đã được pháp luật cấp phép thống nhất
    Hai là: Công ty của chính bạn cần phải soạn thảo ra điều lệ của công ty mình: điều lệ này là do các thành viên của công ty bạn cần phải thống nhất, sao cho đúng với trình tự mà pháp luật đã quy định
    Ba là: Người đứng đầu thành lập ra công ty Luật phải có Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật: để chứng minh rằng công ty của bạn là do thành viên của công ty của chính mình thành lập ra công ty của chính mình phải có những điều kiện đó
    Bốn là: công ty Luật của chính bạn cần phải có Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư: khi thành lập ra công ty của chính bạn thì một điều bắt buộc là doanh nghiệp của bạn cần phải có trụ sở chính của công ty để có thể kinh doanh hoạt động theo tổ chức hành nghề luậ sư của doanh nghiệp chính mình sao cho đúng với sự quy định của pháp luật
    Xem thêm: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY Ở ĐÂU?

Thứ ba: Sau khi mà doanh nghiệp của bạn cần tuân thủ các điều kiện về hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp trên thì doanh nghiệp của chính bạn nộp hồ sơ trên Sở tư pháp, trong thời hạn 10 ngày thì Công ty của bạn sẽ được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

Lưu ý: khi mà công ty của bạn mà không được cấp giấy chứng nhận hoạt động thì Sơ tư pháp sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do về việc từ chối đó

Hoạt động doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rất nhiều những rủi ro tiềm tàng và đôi khi không thể lường trước để có thể phòng tránh được. Thế nhưng, nếu biết các xây dựng và có những phương hướng cụ thể, hữu hiệu thì các rủi ro trong kinh doanh có thể được hạn chế đi rất nhiều.

Chúng ta đều biết, pháp luật là công cụ để Nhà
Mẫu phào chỉ đẹp Có rất nhiều loại bàn ghế sofa nhỏ đẹp khác nhau, Bạn đang có nhu cầu mua bàn ghế sofa nhỏ gọn phòng khách của mình mà chưa biết nên đặt niềm tin ở đâu để có sự lựa chọn thông minh và đúng đăn nhất
Sửa máy lọc nước nóng lạnh FujiE là một trong những thương hiệu hàng đầu, Máy làm mát điều hòa không khí FujiE AC-18B duy trì thổi hơi lạnh ra phòng liên tục, làm cho nhiệt độ phòng giảm dần xuống từ 5-10oC nhằm giúp cân bằng môi
© 2007 - 2021 https://banghieu.ongkem.com

- Phone: +84-908-744-256